Archiv článků

Moje knihovnička

  AUGUST SEDLÁČEK - HRADY ZÁMKY A TVRZE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO díl I.  (1993) AGRO Martin Weis - Historie učitelka života - Sursum (2004) Martin Kuna a kolektiv - NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE - Academia ( 2004)  Karel Sklenář - SLEPÉ ULIČKY ARCHEOLOGIE - (1995) Mht,...
Celý článek

Doporučená literatura

 Adámek F.: Halštatský pohřeb v Býčí skále, Okresní vlastivědné muzeum v Blansku, 1972 Aischylos, Oresteia, Toužimský & Moravec, 1946 (přel. Vladimír Šrámek) Alighieri Dante Božská komedie, Odeon, 1989 Archeologické zrcadlení (Archeologie na Olomoucku včera a dnes), Olomouc, 2001 Asmus V....
Celý článek

Stolany v pravěku až raném středověku

 Stolany v pravěku až raném středověku Stolanský sídelní komplex dlouho unikal našemu poznání, ačkoliv leží v přímém sousedství dlouhodobě archeologicky sledovaných lokalit. Jedinými známými nalezišti v nejbližším okolí obce byla oblast v okolí kozojedské tvrze1, která byla...
Celý článek

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek