Prvním světským vlastníkem Stolan byl nepochybně panovník, který daroval ves klášteru benediktínů v Opatovicich.Český král používal erbu, kterým byl červený štít se stříbrným českým lvem.                                    

                     

                                      

Po husitských válkách se stal držitelem Stolan Diviš Bořek z Miletínka. Ten pocházel z rodu, užívající erbu polceného štítu, vpravo zlatý, vlevo černo-zlatě šachovaný. Na štítě přilba s přikryvadly černo-zlatými a v klenotu černá panna držící před sebou černo-zlatou šachovnici.

                

 

Václav Ples Heřmanský ze Sloupna patřil k rodu používající červeného štítu se stříbrnou „plechovnicí“ – součást zbroje chránící ruku – „plechová rukavice“. V klenotu na přilbě s červeno-stříbrnými přikryvadly dvě shodné plechovnice v klenotu.

        

 

Andělové z Ronovce užívali v erbu černého vola v modrém štítě.

          

 

 

Pernštejnové měli stříbrný štít s černou hlavou zubra.

         

 

 

Berkové používali černých zkřížených oství ve zlatém štítě.

                

 

 

Šporkové měli komplikovaný čtvrcený štít se středním štítkem.

Shodně komplikovaný erb měl i rod Greifenklau zu Vollarth.

                    

                        

 

 

Kinští vedli červený štít se stříbrným vlčími zuby.

         

 

 Stanislav Kasík

 

zpět

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek