Další dokument najdete:......To byla jasná výzva…  webové stránky  Skupice

Kolektivizace venkova, která ve svých hlavních fázích probíhala v Československu na konci 40. a během 50. let 20. století, podnítila jednu z nejrozsáhlejších sociálních změn ve společnosti někdejšího společného státu Čechů a Slováků.

Jednalo se o rozsáhlý proces, který rozvrátil celou sociální vrstvu – soukromé rolnictvo tvořící důležitý pilíř tehdejší společnosti. Kolektivizace měla velký dopad i na život ostatních obyvatel venkova, neboť narušila tradiční sociální vazby a kulturní zvyklosti. V rámci tohoto procesu byli soukromí zemědělci nuceni převádět svůj majetek do jednotných zemědělských družstev, měnit časem prověřený způsob hospodaření a také způsob života vlastních rodin. Ti neoblomnější přitom byli různým způsobem ze strany totalitní moci perzekvování. Celý proces kolektivizace má na svědomí tisíce zničených životů a lidských tragédií. Navíc mnohde podnítil i neblahé změny v krajině a celkovém rázu českého a moravského venkova.

Ústav pro studium totalitních režimů

Doporučená literatura:Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1949-1989. Političtí vězni-hrdinové III. odboje. Ptáček Josef,  vyd. 1.

Tajné akce StB  - Akce Kulak

Násilné ovládnutí venkova a zotročení českých sedláků patří mezi nejsmutnější kapitoly moderních dějin.

Dokumenty na České televizi