Mlýn v Červenci

Červenec č.p.50 r.1961

Pamětní kniha obce Stolany

***

Stabilní katastr 1839

***

Dopručuji ke čtení:

Luděk Štěpán – Ivo Šulc: Chrudimsko. Mlýny a další zařízení na vodní pohon.

 

 

Vydal Státní okresní archiv Chrudim jako 12. publikaci v edici Archa. Chrudim 2013. Vydání první.

***

Arnošt Buřval senior - Z Červenecké osady 2

Červenec patřil nejprve k obci Sobětuchy pod č.p.3 a 12.4.1886 výměrem hejtmanství v Chrudimi přešel pod č.p.50 do Stolan.

***