Sobětuchy

Počátkem roku 1925 započala velká akce elektrifikování obcí okresu Chrudim. Ústřední sociální pojišťovna v Praze zapůjčila pro tyto účely okresům Chrudim, Hlinsko a Nasavrky 5 milionů Kč. Celková délka položených kabelů byla 144 km při ceně 1 km kabelu průměrně 55 000,-Kč.

          Dne 17.září 1925 oznamuje Východočeský elektrárenský svaz položení kabelu o průřezu 3x16 mm z Lánů přes Morašice, Stolany a Sobětuchy do Slatiňan. Toto položení stálo celkem 495 600,-Kč. Kabel byl položen v hloubce 75 cm a měl napětí 6 600 V. Proto musela být v každé obci vystavěna transformační stanice, kde se toto napětí převádělo na 110 nebo 220 V. Elektrické vedení po obci bylo rozvedeno drátovým vedením na dřevěných sloupech.

          Roku 1926 bylo v obci zřízeno veřejné osvětlení, které mělo tři světla; u rybníka, ve vsi a jedno přenosné do hasičské zbrojnice. Stavbu a rozvod elektrického vedení v obci provedla firma Petr z Opatovic u Brna.

Josef Smlsal

***

Stolany

Skenování / digitalizaci / Pamětní knihy obce Stolany  jsem zpracoval se souhlasem bývalého starosty JUDr. Bohumíra Přibyla