Sobětuchy

Počátkem roku 1925 započala velká akce elektrifikování obcí okresu Chrudim. Ústřední sociální pojišťovna v Praze zapůjčila pro tyto účely okresům Chrudim, Hlinsko a Nasavrky 5 milionů Kč. Celková délka položených kabelů byla 144 km při ceně 1 km kabelu průměrně 55 000,-Kč.

          Dne 17.září 1925 oznamuje Východočeský elektrárenský svaz položení kabelu o průřezu 3x16 mm z Lánů přes Morašice, Stolany a Sobětuchy do Slatiňan. Toto položení stálo celkem 495 600,-Kč. Kabel byl položen v hloubce 75 cm a měl napětí 6 600 V. Proto musela být v každé obci vystavěna transformační stanice, kde se toto napětí převádělo na 110 nebo 220 V. Elektrické vedení po obci bylo rozvedeno drátovým vedením na dřevěných sloupech.

          Roku 1926 bylo v obci zřízeno veřejné osvětlení, které mělo tři světla; u rybníka, ve vsi a jedno přenosné do hasičské zbrojnice. Stavbu a rozvod elektrického vedení v obci provedla firma Petr z Opatovic u Brna.

Josef Smlsal

***

Stolany

Skenování / digitalizaci / Pamětní knihy obce Stolany  jsem zpracoval se souhlasem bývalého starosty JUDr. Bohumíra Přibyla

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek