Vztahuje li se údaj o kovárně z rule Ferdinandovy na dnešní kovárnu, nevíme zcela jistě, ale vyloučeno to není, poněvadž taková živnost kovářská zůstává po léta spojena s provozovnou a domem. Roku 1654 Stolanská kovárna čítána za 60 zl. A kovářem byl Karel Josef. Paměť naše zná jen jejího majitele Kulhánka Josefa, otce zdejšího majitele Jana Kulhánka (*1853), dloholetého obecního starostu, který je u své dcery ve Stojicích u Přelouče. Syn Jeho je vrchním finančním radou na Moravě. Jan Kulhánek pronajal kovárnu i s polnostmi svému synovci Františku Bromovi, nynějšímu (r.1932), starostovi obce a veliteli hasičů.

František Brom narozen r.1888 ve Vyžicích se oženil se s Mariií Šnorovou narozenou r.1895.

V roce 1980 byla zbourána aby se uvolnil pozemek pro výstavbu nových domů a zařízení se přemístilo do dílen tehdy JZD u č.p. 9

Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, kovář