Ústřední státní archiv Praha:

                     Regesta bohema diplomatica 1282

                     Desky dvorské 1395-1410

                     První soupis poddaných 1651

                     Berní rulle Ferdinandova 1654

 

          Státní oblastní archiv Zámrsk:

                     Velkostatek Nasavrky

                     Velkostatek Heřmanův Městec

                     Sbírka matrik chrudimské fary  1650-1880

 

          Státní okresní archiv Chrudim:

                     Berní správa Chrudim

                     Berní úřad Chrudim

                     Vikariát Chrudim

                     Okresní zastupitelstvo Chrudim

                     Okresní hejtmanství Chrudim

                     Okresní úřad Chrudim

                     Spolky

                     Kronika školy ve Stolanech

                      Obecní úřad Sobětuchy

 1. Název fondu (sbírky): Archiv obce Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1876-1945(1949)
  Metráž: 0,50 bm (z toho nic není zpracováno)
  Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Obercní úřad Stolany. MNV Stolany.
  Tematický popis: KNIHY: zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva, seznam obyvatel, seznam vydaných domovských listů, kniha cizích příslušníků, soudní tresty, pozemnostní arch, trestní rejstřík. SPISY: volební, seznam obyvatel, domovská příslušnost, stavební záležitosti, obecní cesty, vodní hospodářství, chudinské podpory, školství, nezaměstnanost, pozemková reforma, směny pozemků, pohromy, honitba, elektrizace. Účetní knihy.
  Archivní pomůcky: nejsou
 2. Název fondu (sbírky): Místní národní výbor Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: (1934)1945-1960
  Metráž: 0,22 bm (z toho nic není zpracováno)
  Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Obecní úřad Stolany. MNV Stolany.
  Tematický popis: KNIHY: zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva, rady a pléna, kniha zápisů rolnické komise. SPISY: akce Z, pozemková reforma, směny půdy, zemědělské, závodové zemědělské listy. Účetní knihy.
  Archivní pomůcky: nejsou
 3. Název fondu (sbírky): Sokol - tělocvičná jednota Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1925-1932
  Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Tělocvičná jednota Sokol Stolany.
  Tematický popis: KNIHA: zápisy ze schůzí.
  Archivní pomůcky: nejsou
 4. Název fondu (sbírky): Místní školní rada Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1914-1949
  Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Místní školní rada Stolany
  Tematický popis: KNIHY: účetní, hlavní matrika dětí.
  Archivní pomůcky: nejsou
 5. Název fondu (sbírky): Základní devítiletá škola pro 1. - 5. postupný ročník Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1846-1977
  Metráž: 1,91 bm (z toho nic není zpracováno)
  Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Obecná škola Stolany, Národní škola Stolany, ZDŠ pro 1.-5.postupný ročník Stolany.
  Tematický popis: KNIHY: pamětní knihy, konferenční protokoly, matriky, katalogy, evidence žákovské a učitelské knihovny.
  Archivní pomůcky: nejsou
 6. Název fondu (sbírky): Sbor dobrovolných hasičů Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1946-1949
  Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Sbor dobrovolných hasičů Stolany
  Tematický popis: Účetní knihy.
  Archivní pomůcky: nejsou
 7. Název fondu (sbírky): Vodní družstvo Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1927-1930
  Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Vodní družstvo Stolany
  Tematický popis: Spisy: vodoprávní a hlasovací řízení.
  Archivní pomůcky: nejsou
 8. Název fondu (sbírky): Záložna - kampelička Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1905-1952
  Metráž: 0,26 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
  Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Spořitelní a záložní spolek pro Stolany a okolí. Kampelička, spořitelní a záložní spolek ve Stolanech. Záložna-kampelička ve Stolanech.
  Tematický popis: KNIHY: zápisy ze schůzí, seznamy členů. Tisk: almanach. Účetní knihy.
  Archivní pomůcky
  • KOUPILOVÁ-ROUŠAROVÁ-VODRÁŽKOVÁ: ZÁLOŽNA-KAMPELIČKA STOLANY 1905 - 1952. Prozatímní inventární seznam, 1985, s. 4, ev.č. 445.

 

 1. Název fondu (sbírky): Národní souručenství Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1939-1945
  Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Národní souručenství Stolany
  Tematický popis: SPISY: seznamy členů, stanovy, přihlášky za členy NS. Projekty.
  Archivní pomůcky: nejsou
 2. Název fondu (sbírky): Jednotné zemědělské družstvo Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1955-1965
  Metráž: 0,33 bm (z toho nic není zpracováno)
  Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): JZD Stolany
  Tematický popis: KNIHY: evidence členů, hlavní, pokladní, kniha osobních účtů, knihy evidence pracovních jednotek. SPISY: plány, výkazy, inventarizace, roční výkaz, výroční zpráva, seznamy členů a jejich majetku, zápisy o převzetí majetku.
  Archivní pomůcky: nejsou
 3. Název fondu (sbírky): Zemědělské družstvo Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1990-1996
  Metráž: 0,17 bm (z toho nic není zpracováno)
  Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): ZD Stolany
  Tematický popis: KNIHY: zápisy ze schůzí představenstva, zápisy z členských schůzí. SPISY: roční výkazy hospodaření, valné hromady, stanovy, dohody, návrhy, zápisy o převzetí budov.
  Archivní pomůcky: nejsou
 4. Název fondu (sbírky): Mateřská škola Stolany
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1959-1998
  Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Mateřská škola Stolany
  Tematický popis: Knihy: inspekční kniha. SPISY: vznik mateřské školy, roční plány, výkazy, zápisy z porad, protokoly o předání.
  Archivní pomůcky: nejsou
 5. Název fondu (sbírky): Obecní úřad Stolany II
  Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Chrudim
  Místa vzniku fondu Stolany
  Časový rozsah: 1990-1997
  Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
  Původce fondu (sbírky): Obecní úřad Stolany II,
  Tematický popis: KNIHY: podací deník. SPISY: restituční vyhlášky, zápisy z kontrol, rozpočet, dohody, veřejná sbírka na nemocnici.
  Archivní pomůcky: nejsou

              Okresní soud Chrudim:

                     Pozemková kniha

                     Sbírka podkladů pro pozemkovou knihu

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek