Červeno-modře vpravo pohlcený štít. Vpravo tři zlatá jablka se dvěma odkloněnými listy nad sebou. Vlevo na zeleném trávníku stříbrná věž s cimbuřím, se stříbrnou stanovou střechou zakončenou zlatou makovicí s křížkem, gotickou bránou a půlkruhovým oknem, obojí černé. Věž je heraldicky stylizovanou věží stolanského kostela sv. Mikuláše. Modré pole vnímané jako obloha a zelený trávník umisťují věž do reálného prostředí. K zasvěcení se vztahují i tři zlatá jablka, červené pole je odvozeno od obvykle červeného pláště světce při jeho zobrazování. Kombinace červeného pole a stříbrné věže nachází oporu v barevnosti erbu českého krále, který byl původním vlastníkem vsi a modrá a zlatá ukazuje na Opatovické benediktiny s nimiž jsou spojeny nejstarší poznatelné dějiny obce.


Autor návrhů obecního znaku a vlajky :
 Stanislav Kasík

Heraldická kancelář

„Dauphin“

Roudnice nad Labem

2007