Č.p. 7      Dvůr

 

V Chrudimsku Nasavrcku se píše: Když se Ples podruhé oženil s Ludmilou, dcerou bohatého Měštěnína Vysokomýtského Krocína, která již po dvakráte byla vdovou, rozšířil svůj majetek ještě víc. Ludmila byla totiž manželkou zakladatele domu Mydlářova v Chrudimi, který zemřel roku 1590. A pak se provdala po druhé za měšťana a výběrčího posudného Eustacha Landeka z Trauensteina, někdy sekretáře při apelacích na Hradě Pražském.

Pohled na vjezd do statku a tvrze č.p.7 stav v.r.1961

 Po třetí se provdala za Václava Plesa ze Sloupna, pána na Mezilesích ( Medlešicích ), Vlčnově a Stolanech.

 Tomu odkázala značnou část mydlářovského jmění, zvláště starý Mydlářovský dvůr, mlýn Kopanický s loukou a třemi rybníky.

Další historie č.7 je na předcházejících stranách (Pamětní knihy obce Stolany) až do smrti  ing. Alberta Höcka.

***

Jeden dotaz a informace z emailové korespondence:

Dobrý den,

obracím se na Vás s následujícím dotazem či žádostí. V naší obci (Tišice) žili v letech 1939-1943 (než byli odvlečení do likvidačního   koncentračního tábora  v Osvětimi) rodina Schückových, matka Hana a synové Pavel, Alfred  Petr.  Dnes po osudech této rodiny pátrám. Nemohl jsem dlouho zjistit údaje o Pavlu a Alfredovi. Nedávno se mi to podařilo a z jedné databáze jsem zjistil, že Pavel se narodil 14. 1. 1907 ve Stolanech a Alfred 29. 3. 1910 též v Stolanech. Lze se u Vás,  buď v záznamech obce, nebo od pamětníků něco o osudu celé této rodiny dozvědět? Zajímalo by mne jak u Vás žili, co dělali a kdy z Vaší obce odešli. Asi to bylo v tom roce 1939, kdy se objevili v naší obci.

Omlouvám se za Vaši ztrátu času a za případnou zprávu přededm děkuji..   F. Veselý, Mělnická 118, 27715 Tišice
 

***

Po jeho smrti vedl hospodářství za vdovu a nedospělé děti tchán zesnulého František Renč, který zemřel roku 1931. Vdova paní A. Höcková se téhož roku provdala za statkáře pana Mikuleckého z Tisové u Vysokého Mýta.

Fotografie vlastní rodina Höckova která mě je půjčila k ofocení

      V roce 1955 byl pan Miroslav Höck jako sedlák ( kulak ) odsouzen k 6 letům do vězení za nesplnění určených (přemrštěných ) dodávek  zemědělských produktů, i když tyto nahradil v jiných druzích. Byla to předem připravovaná akce z okresu a za podpory některých občanů z obce , kteří tak připravovali tak zvané zdárnější podmínky pro sloučení ostatních hospodářů do společného družstva ( J Z D )  po vzoru tehdejšího SSSR.

 Polnosti i majetek jim byl zabaven, paní Höcková se třemi dětmi se musela vystěhovat den ze dne před vánočními svátky. Taková byla politika tehdejší  vládnoucí komunistické strany.

Potom na statku hospodařilo J Z D až do roku 1989. Po tomto roce byl v restituci vrácen statek synům paní Höckové.

Doporučená literatura:Perzekuce občanů okresu Chrudim v letech 1949-1989. Političtí vězni-hrdinové III. odboje. Ptáček Josef,  vyd. 1.

 

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek