Regionální muzeum v Chrudimi

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Archaia Brno o.p.s.

Genealogie

 

Chrudimsko a Nasavrcko. Díl 4

Chrudimsko digitálně

 

Archeologie na dosah

Archeopark pravěku Všestary

Svět virtuální archeologie

 

Digitální knihovna UPa

Cílem této bakalářské práce je zpracování hmotných pramenů, pocházejících z katastrálního území obcí Sobětuchy a Stolany. Archeologické nálezy, nacházející se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a v Regionálním muzeu v Chrudimi, budou popsány a následně vyhodnoceny. V úvodu práce jsou nastíněny přírodní podmínky, historický vývoj, historie bádání v dané oblasti a část zabývající se metodami zde použitých výzkumů.

Sídlištní komplex Sobětuchy - Stolany (okr. Chrudim)

 

 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování hmotných pramenů z katastrálního území obce Lány, které jsou uloženy v Regionálním muzeu v Chrudimi, v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a v Národním muzeu. Shromáždění archeologických nálezů zahrnuje i okrajové části sousedních katastrů. V úvodních kapitolách budou stručné shrnuty přírodní podmínky a nastíněn vývoj osídlení lokality od pravěku do novověku. Součástí práce bude také zhodnocení historie bádání ve sledované oblasti a teoretické pasáže o využitých archeologických metodách.

Sídlištní komplex Lány (okres Chrudim)

 

 

 

Doba laténská ve východních Čechách

Autor: Miroslav Pleska

 

Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.
 (Marcus Tullius Cicero)
 

Motto:
„Historia magistra vitae – historie učitelka života, to je krásné heslo, ale nefunguje. Víte, já si myslím, že lidé se z té historie moc nepoučili a nepoučí. Oni si z ní vyberou to, co potřebují, a znovu a znovu dělají ty samé chyby. Třeba chyby athénské demokracie byly vnitřním konfliktům mezi jednotlivými skupinami, a tak se roztříštěná athénská společnost neubránila makedonskému království a bylo po demokracii. Historik z doby helénistické Polytbios už před 2200 lety popsal tuto teorii ústavy, která se podle něj neustále mění, zjednodušeně takto: napřed je království, první král je mírumilovný a spravedlivý, jeho potomci a nástupci vychovávaní již v královské hodnosti se chovají panovačně a zhýrale, království se zvrhne, lid krále odstraní s pomocí aristokracie a nastává vláda aristokracie. Lidé si oddychnou. Zpočátku se aristokraté chovají spravedlivě a uvážlivě, jenomže opět – jejich zhýralí potomci chtějí více a více moci a myslí si, že to takto bude navždycky, stanou se z nich oligarchové a přestanou se starat o své poddané, lid proti nim povstane, svrhne je a nastolí demokracii. Lidé si spravují svůj stát. Jenomže nastanou spory, občané, kteří už neznají minulost svých předků, si řeknou: ,Svoboda projevu? Možnost cestování? To je tak samozřejmé!‘ Pak přijdou jedinci, kteří chtějí získat víc moci, než by jim příslušela, nakonec spory vyústí v zánik, přijde nějaký samovládce – tyran a začíná to znovu od království.“

Univ. prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. (* 1923) patří k předním odborníkům v historii starověku. Působil ve vědeckých ústavech AV ČR, přednášel na zahraničních univerzitách, zastupoval českou vědu o antických studiích na zahraničních kongresech.

***

Konfucius

„Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.“

***

Když stoupáš po schodech nahoru, uctivě zdrav ty, které předbíháš - budeš je zřejmě potkávat, až poletíš dolů.

Pazourek