Vítejte na webu

 

  který se věnuje historii obce Stolany

a

      přijměte pozvání na cestu proti času.

 

  Tento web nemá za úkol suplovat oficiální stránky obce i děje dneška,

 jen je tu snaha porozumět dějinám v obci a okolí.

 

 Josef Štěňha

 

Odborná spolupráce : PhDr.Jan Musil, Stanislav Kasík, Josef Smlsal.

Velice děkuji všem, kteří mi při zpracování tohoto webu vyšli vstříc.

  Uvedené texty  na tomto Webu jsou publikovány se souhlasem autorů. 

***

Svět virtuální archeologie

***

Ke stažení:

Brožurka Rabštejnek

Nauka o koni

 

Probíráme-li se v listech naší minulosti, je nám vskutku potěchou, znamenáme-li, že právě na našich mnohdy nepatrných vsích sedělo druhdy mnoho šlechticů věhlasných, kteří mívali vliv na řízení souvěkých osudů celého národa a svěřovány jim nejpřednější místa a úřady.

Jedním z tak proslavených mužů byl stolanský pán Václav Ples Heřmanský ze Sloupna, J.M.C. kraječ, hejtman Menšího města pražského, soudce zemský a od roku 1592 až do své smrti roku 1603 purkrabí karlštejnský.

Nemíníme rozepisovati se o povaze a slavném životě známého šlechtice, jehož jméno již čestně zařazeno do našeho vlasteneckého Plutarchu, zmíníme se jen stručně o popěvku, kterým lid okolní dosud na něho, bohužel nevděčně, vzpomíná. V ohledu tzv.vděčnosti známo, že svět i lid drží se nezřídka převráceného měřítka. Na dně nynějšího stolanského rybníka objevují se časti stopy zašlých lidských příbytků

 Tak našlo se tu mezi jiným více zdí, dubových trámů, podlah a pod. Lid se domnívá, že tu prvotně stávala ves a zrušení téže přičítá nejznámějšímu držiteli Stolan, panu Plesovi. Z té příčiny vznikl popěvek:

Pan Baron Ples zrušil ves,

vyhubil lidi, nasadil ryby.

 

 Kniha pro každého Chrudimana. Chrudim 1907. Tiskem M.E.Holakovského.Cena 1.20 KNákladem vlastním.

 

19. 9. 2011 při výměně původní dřevěné propusti v hlavní hrázi. Z dřevěných jedlových žlabů byly odebrány vzorky na dendrochronologické datování -

Za panování Václava Heřmana Plesa ze Sloupna byl založen nynější Panský rybník, což mimo jiné plasticky dokládá nález redukční radélkem zdobené keramiky z konce 15. až poloviny 16. století pod spojovací hrází a datum skácení dřeva na propust v hlavní hrázi /1587 – 1588/.

 

Letecké fotky obce Stolany z r. 2014

Pavel Štěňha